Monitorul Oficial, Partea I – 9 august 2010

M.Of. nr. 558/09.08.2010

Hotărâri Ale Guvernului României
• H.G. nr. 644/2010
pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară
• H.G. nr. 747/2010 privind darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte a unui imobil proprietate publică a statului şi în folosinţa gratuită a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor
• H.G. nr. 775/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret
• H.G. nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 205/2010
privind încetarea, prin acordul părţilor, a unui raportului de serviciu al

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.871/C/2010
al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind definitivarea în funcţie şi promovarea în grade profesionale a personalului din serviciile de probaţiune

M.Of. nr. 559/09.08.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 166/2010
al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente
• Ordinul nr. 1.842/C/2010 al ministrului justiţiei privind actualizarea numărului locurilor vacante destinate examenului de notar public pentru notarii stagiari şi soluţionării cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale în anul 2010

M.Of. nr. 560/09.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 761/2010
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Electrocentrale Paroşeni” S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Termoelectrica” S.A. Bucureşti
• H.G. nr. 802/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.987/2010
al ministrului finanţelor publice pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007
• Ordinul nr. 2.265/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi
• Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close