Monitorul Oficial, Partea I – 10 august 2010

M.Of. nr. 561/10.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 895 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. d) din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă  Decizia nr. 897 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) şi art. 29 alin. (4) teza a doua din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
• Decizia nr. 909 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 teza a 7-a din Codul comercial
• Decizia nr. 935 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 şi art. 40 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
• Decizia nr. 939 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1020 şi 1021 din Codul civil, precum şi a celor ale art. 1 pct. i, art. 2 pct. 1, art. 3 pct. 1 şi art. 4 pct. 1 din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 943 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
• Decizia nr. 958 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
• Decizia nr. 961 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1)şi (2) din O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
• Decizia nr. 973 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

M.Of. nr. 562/10.08.2010

Decizii ale Primului-ministru
• Deciziile nr. 206, 207/2010
privind eliberarea/numirea din/în funcţie a responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.94/2010
al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.128/2008
• Ordinul nr. M.95/2010 al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.126/2008 privind responsabilităţile structurilor militare pentru evacuarea medicală şi monitorizarea răniţilor şi bolnavilor din teatrele de operaţii 
• Ordinul nr. 1.066/2010 al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

Acte ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
• Hotărârea din 16 decembrie 2008
, definitivă la 16 martie 2009, în Cauza Rupă împotriva României (Nr. 1)

M.Of. nr. 563/10.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 920 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
• Decizia nr. 923 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, 17 şi art. 19 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
• Decizia nr. 928 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, 21, 24 şi 30 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 601/2010
pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.928/C/2010
al ministrului justiţiei privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.650/C/2010 

Rectificări

M.Of. nr. 564/10.08.2010

Decrete
• Decretul nr. 848/2010
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler
Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 781/2010
pentru modificarea anexei la H.G. nr. 339/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
• H.G. nr. 808/2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobat prin H.G. nr. 1.378/2009, pentru modificarea H.G. nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi a H.G. nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 103/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010 privind circulaţia ecvinelor pe teritoriul României
• Ordinul nr. 173/2010 al ministrului administraţiei şi internelor pentru împuternicirea instituţiilor prefectului în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art. IV din O.U.G. nr. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor masuri financiare
 
Rectificări

M.Of. nr. 565/10.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 784/2010
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului din administrarea Aeroclubului României în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
• H.G. nr. 806/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
• H.G. nr. 807/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Decizia nr. 592/2010
privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare a unei societăţii comerciale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close