Monitorul Oficial, Partea I – 11 august 2010

M.Of. nr. 566/11.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 806 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. (8) lit. a) din Codul de procedură penală şi art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
• Decizia nr. 838 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 215 alin. (1) şi (3), art. 257 alin. (2) lit. b) şi art. 259 alin. (7) lit. b) şi alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi art. 91 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
• Decizia nr. 878 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
• Decizia nr. 887 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
• Decizia nr. 918 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
• Decizia nr. 921 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
• Decizia nr. 922 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din O.G. nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice
• Decizia nr. 925 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
• Decizia nr. 929 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (5) din Codul penal

M.Of. nr. 567/11.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 741/2010
privind aprobarea actelor adiţionale pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011 şi a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători nou-intraţi pe piaţa de transport în perioada de valabilitate a Contractului de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 117/89/21.707/2010
al ministrului administraţiei şi internelor, al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare

M.Of. nr. 568/11.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Opinii concurente

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 797/2010
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 208/2010
privind detaşarea unor persoane

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 2.59/2010
al ministrului finanţelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA. – IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul programului „Prima casă”
• Ordinul nr. 2.60/2010 al ministrului finanţelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii SA. – IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

Rectificări

M.Of. nr. 569/11.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 803/2010
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
• H.G. nr. 804/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.091/2010
al ministrului sănătăţii privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi
• Ordinul nr. 1.181/2010 al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului
• Ordinele nr. 4.572, 4.573/2010 ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unităţi de învăţământ preuniversitar particular

M.Of. nr. 570/11.08.2010
 
Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 931 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
• Decizia nr. 1.005 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
• Decizia nr. 1.006 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 780/2010
privind modalitatea de colaborare externă neremunerată utilizată de Ministerul Justiţiei pentru elaborarea actelor normative şi a unor documente de politică publică
• H.G. nr. 785/2010 privind stabilirea datelor de identificare ale unei părţi de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
• H.G. nr. 812/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 852/2006 privind aprobarea metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.927/C/2010
al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instanţele judecătoreşti
• Ordinele nr. 4.574, 4.575/2010 ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unităţi de învăţământ preuniversitar particular

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
• Ordinul nr. 672/2010
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close