Monitorul Oficial, Partea I – 12 august 2010

M.Of. nr. 571/12.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1008 din 8 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
• Decizia nr. 1010 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
• Decizia nr. 1011 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (3) din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 723/2010
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
• H.G. nr. 805/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

• Ordinul nr. 4074/2010 al ministrului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2010

M.Of. nr. 572/12.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 762/2010
privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru procurori, judecători, magistraţi-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 176/2010
al ministrului Administraţiei şi Internelor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei
• Ordinul nr. 177/2010 al ministrului Administraţiei şi Internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale „Parc Industrial Priboiu” S.A.
• Ordinul nr. 1070/2010 al ministrului Sănătăţii privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea drepturilor salariale, precum şi a cheltuielilor materiale de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
• Ordinul nr. 1157/2010 al ministrului Mediului şi Pădurilor pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2/2010
• Ordinul nr. 1937/2010 al ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea modelului-cadru al Convenţiei privind plata dobânzii subvenţionate aferente creditelor bancare cu garanţie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

M.Of. nr. 573/12.08.2010

Decizii
• Decizia nr. 14/2010
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 756/2010
pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare
• H.G. nr. 779/2010 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 noiembrie 2008 şi la Paris la 29 martie 2010, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006
• H.G. nr. 786/2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Române de Aviaţie „Romavia” R.A. şi Companiei Naţionale „Romtehnica” S.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
• H.G. nr. 816/2010 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 474/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale „Comicex” S.A.

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 2086/4504/2010
al ministrului de Finanţelor publice şi al ministrului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil
• Ordinul nr. 2289/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

M.Of. nr. 574/12.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 979 din 8 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) şi (5), art. 8 alin. (2) şi art. 10 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea politiei judiciare, art. 135, art. 217 alin. (4) şi art. 219 alin. (1) din Codul de procedura penală, art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi art. 10 alin. (5) şi (8) din O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la O.G. nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
• Decizia nr. 981 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor O.U.G. nr. 110/2008 pentru modificarea O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
• Decizia nr. 982 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 9 alin. (1) şi (5), art. 12 alin. (1) şi (5), art. 15 şi art. 181 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local
• Decizia nr. 988 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 59/1934 asupra cecului şi a celor ale art. 454 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 758/2010
privind modificarea şi completarea H.G. nr. 1.414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică
• H.G. nr. 783/2010 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 1.659/2008 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava
• H.G. nr. 814/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Naţionale „Unifarm” S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
• H.G. nr. 835/2010 privind modificarea Programului naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, aprobat prin H.G. nr. 1.661/2008

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 174/2010
al ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close