Monitorul Oficial, Partea I – 13 august 2010

M.Of. nr. 575/13.08.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1104/658/2010
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010

M.Of. nr. 576/13.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 816 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. (2) şi (3), ale art. 403 alin. (4) şi ale art. 581 din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 888 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. e) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
• Decizia nr. 889 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. (1) şi art. 120 alin. (7) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
• Decizia nr. 894 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
• Decizia nr. 898 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (5) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1102/2010
al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice

Republicări
• Legea
nr. 21/1991 a cetăţeniei române

M.Of. nr. 577/13.08.2010

Decrete
• Decretul nr. 850/2010
privind conferirea Ordinului și Medaliei Virtutea Maritimă
• Decretul nr. 851/2010 privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă, clasa a III-a

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 809/2010
privind modificarea anexei nr. 41 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
• H.G. nr. 836/2010 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația din județele Harghita, Covasna și Maramureș

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 4627/2010
al ministrului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului privind instituirea Diplomei de excelență instituțională

Acte ale Consiliului Superior al Registrului Urbaniștilor din România
• Hotărârea nr. 101/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România

Republicări
• Legea nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (republicare)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close