Monitorul Oficial, Partea I – 16 august 2010

M.Of. nr. 578/16.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 631/2010
privind modificarea şi completarea H.G. nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea
• H.G. nr. 782/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 rectificat al Regiei Autonome „Rasirom”
• H.G. nr. 817/2010 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Kazahstan, semnat la Astana la 2 martie 2010, împreună cu acordul sus-menţionat 

M.Of. nr. 579/16.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 934 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
• Decizia nr. 936 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911-916 din Codul de procedură penală şi art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 810/2010
privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic ale unui sector de drum din judeţul Hunedoara, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 74 
• H.G. nr. 820/2010 privind modificarea anexei nr. 33 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Vâlcea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Inspecţia Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
• Hotărârea nr. 19/2010
pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

M.Of. nr. 580/16.08.2010

Decrete
• Decretul nr. 849/2010
privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român
• Decretul nr. 852/2010 privind conferirea unor decoraţii

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 808 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 319 alin. (2) teza a doua din Codul de procedura civilă
• Decizia nr. 809 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (1) şi ale art. 3191 din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 813 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
• Decizia nr. 815 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) teza a doua şi alin. (2) din Codul de procedură civilă
 
Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 813/2010
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Comerciale „Sanevit 2003” S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii 

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 466/2010
al inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat privind modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a personalului de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 
• Ordinele nr. 4576-4578, 4590, 4591/2010 ale ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind acordarea acreditării pentru unele unităţi de învăţământ preuniversitar particular

Acte ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
• Ordinul nr. 50/2010
pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2010 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close