Monitorul Oficial, Partea I – 17 august 2010

M.Of. nr. 581/17.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 944 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (1)-(4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
• Decizia nr. 978 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2), (3), (4), (9) şi (10), precum şi a celor ale art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
• Decizia nr. 986 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 991 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 şi 7 din O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 815/2010
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea dintre forţele aeriene, semnat la Bucureşti la 29 martie 2010, împreună cu protocolul sus-amintit  

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1954/2010
al ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind desemnarea Societăţii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT” S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii
produselor pentru construcţii 

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Circulara nr. 26/2010
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui August Treboniu Laurian
• Circulara nr. 28/2010 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2010 
• Circulara nr. 29/2010 privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2010

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Deciziile nr. 594-596/2010
privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii a unor brokeri de asigurare-reasigurare

M.Of. nr. 582/17.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 751 din 1 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
• Decizia nr. 765 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru  Decizia nr. 817 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
• Decizia nr. 861 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului 
• Decizia nr. 875 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi alin. (11)-(19) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
• Decizia nr. 879 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 
• Decizia nr. 885 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 506 alin. (2) din Codul de procedură penală 
• Decizia nr. 891 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală
• Decizia nr. 893 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 220 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1977/C/2010
al ministrului justiţiei privind aprobarea schimbării sediului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

M.Of. nr. 583/17.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 818/2010
pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 20 mai 2010, împreună cu acordul menţionat
• H.G. nr. 819/2010   pentru   aprobarea  Acordului   privind Comitetul   de   coordonare   în   cadrul   procesului reuniunilor miniştrilor apărării din Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, împreună cu acordul menţionat

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 964/2010
al ministrului sănătăţii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti         
• Ordinul nr. 2142/2010 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea procedurii privind marcarea băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun comercializate în regim duty-free

Acte ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
• Decizia nr. 532/2010
privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei     

Acte ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
• Regulamentul nr. 5/2010
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situaţiei deponenţilor garantaţi

M.Of. nr. 584/17.08.2010

Decizii
• Decizia nr. 15/2010
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 august 2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 630/2010
pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea
• H.G. nr. 825/2010 pentru modificarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1972/2010
al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului „Bazine de înot” realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I” S.A

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Deciziile nr. 599-607/2010
privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii a unor brokeri de asigurare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close