Excepţie de neconstituţionalitate admisă

Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010 asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, excepţie ridicată de Aurina Bodea în Dosarul nr. 1.598/187/2008 al Tribunalului Bihor, Secţia penală.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia precizează că art. 181 C.pen. consacră infracţiunea de vătămare corporală simplă, iar art. 182 C.pen., infracţiunea de vătămare corporală gravă. Arată că art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 55/2002 cuprinde o adăugire prin care se completează o circumstanţă de agravare, neprevăzută în art. 181 C.pen. Mai arată că vătămarea corporală este gravă doar în încadrarea art. 182 C.pen., nu şi în cuprinsul art. 181 C.pen. Susţine că „această eroare de redactare a textului […] duce la încălcarea dreptului la un proces echitabil prin denaturarea încadrării juridice într-o faptă mai gravă decât cea comisă”. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine prevederilor art. 21 alin. (3) din Constituţie care consacră dreptul la un proces echitabil.

Tribunalul Bihor, Secţia penală, nu şi-a exprimat opinia cu privire la constituţionalitatea textului de lege criticat. Această instanţă a respins, iniţial, excepţia de neconstitutionaiitate ca inadmisibilă, considerând că prevederile de lege criticate nu au legătură cu soluţionarea cauzei.

Împotriva încheierii de respingere autorul excepţiei a declarat recurs, în soluţionarea căruia Curtea de Apel Oradea, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, a apreciat că excepţia întruneşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de Legea nr. 47/1992 şi a dispus sesizarea Curţii Constituţionale, fără să facă vreo apreciere referitoare la conformitatea textului de lege criticat cu dispoziţiile Legii fundamentale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu şi-au exprimat punctul de vedere asupra excepţiei, până la data întocmirii raportului.

CURTEA, examinând excepţia de neconstituţionalitate, arată că analiza textelor de incriminare cuprinse în art. 11 din O.U.G. nr. 55/2002 conduce la concluzia încălcării prevederilor constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul la un proces echitabil, ca urmare a lipsei de claritate şi previzibilitate a normei. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că legea trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea (cauza S.W. c. Marea Britanie, 1995 sau cauza Cantoni c. Franţa, 1996). În acest sens, Curtea a remarcat că nu poate fi considerată „lege” decât o normă enunţată cu suficientă precizie, pentru a permite cetăţeanului să îşi controleze conduita. Apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el trebuie să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, faţă de circumstanţele speţei, consecinţele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă (cauza Sissanis c. România, 2007). Or, prevederile de lege ce formează obiectul prezentei excepţii de neconstitutionaiitate nu întrunesc aceste exigenţe. Astfel, în primul rând, din cuprinsul art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 55/2002 nu rezultă dacă este vorba despre o infracţiune de pericol sau de rezultat. Cu alte cuvinte, textul este imprecis, întrucât poate include varianta unei infracţiuni de rezultat, dar şi a uneia de pericol, fără să facă vreo distincţie.

CURTEA observă că textul de lege criticat este deficitar din perspectiva lipsei de corelare cu prevederile din Codul penal la care art. 11 din ordonanţa de urgenţă face trimitere, ceea ce este de natură să genereze confuzii şi incertitudine cu privire la consecinţele inacţiunii descrise în norma de incriminare, dar şi dificultăţi în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea textelor de lege criticate. Viciul de redactare constând în lipsa de corelare a limitelor de pedeapsă afectează garanţiile constituţionale referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Aşadar, art. 11 conţine o multitudine de inadvertenţe, prezentând deficienţe grave de redactare care îi conferă un caracter neconstituţional.

CURTEA observă totodată că prevederile art. 11 din O.U.G. nr. 55/2002 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, fiind analizate însă prin prisma unor critici diferite (Decizia nr. 234 din 9 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 11 aprilie 2006).

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ în numele legii admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că prevederile art. 11 din O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi sunt neconstituţionale.

Decizia nr. 903/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 584 din 17 august 2010.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close