Monitorul Oficial, Partea I – 19 august 2010

M.Of. nr. 587/19.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 992 din 8 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Codul de procedură penală
• Decizia nr. 993 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 857/2010
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor aparţinătoare victimelor incendiului survenit la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”
• H.G. nr. 858/2010 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 591/2010
al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Republicări
• O.G. nr. 39/1996
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

M.Of. nr. 588/19.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 930 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (5), art. 214, art. 216, art. 217 şi art. 218 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
• Decizia nr. 980 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, şi ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 599/2010
al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru aprobarea modelului declaraţiei privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru care se datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Deciziile nr. 662, 663/2010
privind sancţionarea domnului Bartok Janos – preşedintele Consiliului de administraţie şi a domnului Rouf Shah Jahan – membru al Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale AVIVA Asigurări de Viaţă SA cu retragerea aprobării acordate

M.Of. nr. 589/19.08.2010

Decrete
• Decretele nr. 853-865/2010
pentru eliberarea din funcţie a unui procuror
• Decretul nr. 866/2010 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 787/2010
pentru modificarea anexelor nr. 1-41 la H.G. nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
• H.G. nr. 822/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul GNL şi al transportului acestora dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România, Ministerul Industriei şi Energiei din Republica Azerbaidjan şi Ministerul Energiei din Georgia, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2010, împreună cu Memorandumul sus-menţionat
• H.G. nr. 823/2010 privind aprobarea Acordului dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice din Franţa pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale, semnat la Paris la 26 februarie 2010, împreună cu Acordul sus-menţionat

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.113/2010
al ministrului sănătăţii privind stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică

M.Of. nr. 590/19.08.2010

Ordonanţe ale Guvernului României
• O.G. nr. 18/2010
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
• O.G. nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.98/2010
al ministrului apărării naţionale pentru modificarea Normelor privind stabilirea calităţii de veteran de război de către Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.127/2008
• Ordinul nr. 635/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru stabilirea porturilor, a căilor navigabile interioare, a zonelor sau porţiunilor din aceste zone, precum şi a categoriilor de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu
• Ordinul nr. 636/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului portuar-cadru
• Ordinul nr. 909/178/60/2010 al ministrului sănătăţii, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea anexei VIII la Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002
 
Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Decizia nr. 615/2010
privind aprobarea numirii domnului Alexandru Istocescu în funcţia de director executiv, înfiinţării unui punct de lucru şi reluării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială Sales Group Broker de Asigurare S.R.L.
• Deciziile nr. 648-651, 655, 657/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a unor societăţi comerciale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close