Art. III din O.U.G. nr. 58/2010 nu se aplică avocaţilor

feature photo

La data de 20 iulie 2010, preşedintele UNBR, av. Gheorghe Florea, a înaintat un memoriu privind O.U.G. nr. 58/2010 Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, dlui. ministru Şeitan prin care solicita ca la elaborarea Normelor metodologice ce urmează a fi aprobate prin hotărâre de Guvern, în aplicarea art. VI din O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, să se ţină seama de exigenţele reclamate de aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, activitatea profesională a avocaţilor se desfăşoară cu respectarea principiilor independenţei profesionale şi subordonării actelor şi lucrărilor profesionale regulilor statornicite prin jurământ profesional depus de fiecare avocat în condiţiile legii, potrivit crezului său profesional. Este subliniată necesitatea ca prin Normele Metodologice date în aplicarea O.U.G. nr. 58/2010 să se menţioneze că nu intră în sfera de aplicare a acesteia avocaţii care îşi desfăşoară activitatea în formele prevăzute de Legea nr. 51/1995  şi care contribuie fie în baza contractului încheiat cu sistemul public de asigurări de sănătate, la fondul necesar acoperirii riscului de asigurări de sănătate, fie în baza legii speciale la un sistem propriu de pensii pentru acoperirea riscului/dreptului de pensie.

În consecinţă, se cerea ca Normele Metodologice să consacre regula potrivit căreia, avocaţii nu se încadrează în riscul de şomaj astfel cum acesta este reglementat prin legislaţia specială şi în consecinţă, nu datorează contribuţie individuală la asigurările de şomaj, dar şi regula potrivit căreia avocaţii nu sunt obligaţi să contribuie la asigurările sociale organizate de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, deoarece avocaţii sunt obligaţi să contribuie la asigurările sociale organizate de O.U.G. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor aprobată prin Legea nr. 452/2001.

În replică, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin secretar de stat, Valetin Mocanu, a trimis adresa nr. 1609 din 4 august 2010, prin care menţiona: „Având în vedere cele menţionate anterior şi luând în considerare faptul că avocaţii au un sistem de pensii distict, neintegrat sistemului public de pensii, apreciem că prevederile art. III din O.U.G. nr. 58/2010 nu se aplică acestei categorii de persoane”.

Textul integral al memoriului UNBR

Textul integral al adresei MMFPS

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close