Monitorul Oficial, Partea I – 20 august 2010

M.Of. nr. 591/20.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 770, 777/2010
privind aprobarea stemelor unor oraşe

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.97/2010
al ministrului apărării naţionale privind instituirea Emblemei Onoarea Armatei României

Acte ale Consiliului Concurenţei
• Ordinul nr. 400/2010
pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice

Acte ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România
• Hotărârea nr. 3/2010
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

M.Of. nr. 592/20.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 763/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 4.667/2010
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sf. Ana” din Săbăoani

M.Of. nr. 593/20.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 845/2010
privind modificarea unui parametru tehnic al unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
• H.G. nr. 860/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale
• H.G. nr. 861/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 septembrie 2010

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 211/2010
pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor
• Decizia nr. 212/2010 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Mantale Mioara, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
 
Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1130/688/2010
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 987/619/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadenţă la 31 martie 2010
• Ordinul nr. 2160/2010 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind soluţionarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar si a Gărzii Financiare

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Ordinul nr. 737/2010
privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale Real Leasing — IFN SA

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close