Monitorul Oficial, Partea I – 23 august 2010

M.Of. nr. 594/23.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 995 din 8 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (4), art. 70 alin. (2), art. 90 alin. (2), art. 171 alin. (1), art. 214 alin. (5) şi art. 224 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală
• Decizia nr. 1.000 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) lit. a), c) şi k) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
• Decizia nr. 1.009 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 629/2010
pentru modificarea unor anexe la H.G. nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş
• H.G. nr. 859/2010 pentru modificarea H.G. nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 213/2010
privind eliberarea doamnei Adina Petrescu din funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF
• Decizia nr. 214/2010 pentru numirea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.119/2010
al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active

M.Of. nr. 595/23.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 641/2010
pentru recunoaşterea Statutului Bisericii Unitariene din Transilvania
• H.G. nr. 769/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 4630/2010
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

M.Of. nr. 596/23.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 831/2010
privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces
• H.G. nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”
• H.G. nr. 840/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Alexandria”

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 23/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă
• Ordinul nr. 1.112/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2010
• Ordinul nr. 1.117/2.170/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
Ordinul nr. 1.942/C/2010 al ministrului justiţiei privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna
• Ordinul nr. 2.164/2010 al ministrului finanţelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1933/2010

Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close