Monitorul Oficial, Partea I – 24 august 2010

M.Of. nr. 597/24.08.2010

Decrete
• Decretul nr. 867/2010
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 821/2010
pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

M.Of. nr. 598/24.08.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 181/2010
al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor

M.Of. nr. 599/24.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 842/2010
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2010
• H.G. nr. 847/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Comerciale „Antibiotice” S.A. laşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
• H.G. nr. 848/2010 privind transmiterea, fără plată, a unei părţi dintr-un imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi în domeniul public al judeţului Mehedinţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi
• H.G. nr. 850/2010 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Casa de Cultura a Studenţilor Cluj în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
• H.G. nr. 862/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în comuna Poşaga, judeţul Alba
• H.G. nr. 863/2010 privind organizarea şi desfăşurarea în România a celei de-a 13-a ediţii a Forumului Internaţional al Procurorilor

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 162/2010
al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O/2010 2010

Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close