Monitorul Oficial, Partea I – 25 august 2010

M.Of. nr. 600/25.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 950 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. h) teza întâi din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
• Decizia nr. 951 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 şi ale art. 84 alin. (1) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
• Decizia nr. 955 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (5) şi ale art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
• Decizia nr. 956 din 6 iulie 2010 referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 312 alin. (1) din O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 838/2010
privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor
• H.G. nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 127/2010
al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

M.Of. nr. 601/25.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 957 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
• Decizia nr. 959 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
• Decizia nr. 960 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
• Decizia nr. 962 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. (3) şi ale art. 399-403 din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 963 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 864/2010
privind modificarea art. 10 din Normele metodologice pentru derularea Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I. S.A., aprobate prin H.G. nr. 414/2007

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1091/2070/985/2010
al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la H.G. nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

M.Of. nr. 602/25.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 829/2010
pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport
• H.G. nr. 830/2010 pentru modificarea unor acte normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unor entităţi din subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
• H.G. nr. 841/2010 privind realocarea sumei de 14.534 mii lei rămase necheltuită până la sfârşitul anului 2009 din suma de 170.022 mii lei prevăzută la art. 1 din H.G. nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de construcţie a Autostrăzii Bucureşti-Constanţa, Tronsonul 4 ‒ Drajna-Feteşti şi tronsonul 5 ‒ Feteşti-Cernavodă
• H.G. nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora
• H.G. nr. 872/2010 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011
• H.G. nr. 873/2010 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1163/2010
al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului — Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” nr. 99-106 pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
• Ordinul nr. 1164/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului ‒ Condiţii generale pentru proiectele de grant şi proiectele strategice pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close