Monitorul Oficial, Partea I – 26 august 2010

M.Of. nr. 603/26.08.2010

Decizii
• Decizia nr. 4/2010
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.99/2010
al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Normelor privind activitatea de pregătire în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale
• Ordinul nr. M.100/2010 al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.99/2009
• Ordinul nr. 1179/2010 al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi
• Ordinul nr. 1223/2010 al ministrului mediului şi pădurilor pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 950/2010
• Ordinul nr. 1224/2010 al ministrului mediului şi pădurilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 297/2008 pentru aprobarea Procedurii naţionale privind utilizarea mecanismului „Implementare în comun (Jl)” pe baza Modului I, în conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto

M.Of. nr. 604/26.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 819 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (8) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
• Decizia nr. 849 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
• Decizia nr. 853 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
• Decizia nr. 858 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 pct. 8 din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 860 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
• Decizia nr. 863 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
• Decizia nr. 899 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) teza întâi din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
• Decizia nr. 901 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Rectificări

M.Of. nr. 605/26.08.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1112/2010
al ministrului sănătăţii privind modificarea Listei naţionale a experţilor medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1344/2006

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
• Hotărârea nr. 20/2010
pentru aprobarea Normei nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat
• Hotărârea nr. 21/2010 pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

M.Of. nr. 606/26.08.2010

Ordonanţe și Hotărâri ale Guvernului României
• O.G. nr. 20/2010
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor 2-A
• O.G. nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
• O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
• O.G. nr. 23/2010 pentru completarea O.G. nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
• H.G. nr. 891/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse pe infrastructura feroviară în ultima decadă a lunii iunie şi în prima decadă a lunii iulie 2010, pe linia de cale ferată Suceava Nord-Domeşti

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.101/2010
al ministrului apărării naţionale privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a H.G. nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
• Ordinul nr. 634/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.176(58) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la 10 octombrie 2008
• Ordinul nr. 1294/2010 al ministrului mediului şi pădurilor privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru verificarea şi aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie

Acte ale Camerei Auditorilor Financiari din România
• Hotărârea nr. 166/2010
privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close