Monitorul Oficial, Partea I – 30 august 2010

M.Of. nr. 611/30.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 814 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (2), (21) şi (3), art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 34 alin. (1) şi (2 din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 823 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin art. I din O.U.G nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din O.U.G nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
• Decizia nr. 905 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
• Decizia nr. 906 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale 
• Decizia nr. 908 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din O.U.G nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
• Decizia nr. 912 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), ale art. 3 pct. 1 şi art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
• Decizia nr. 913 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1073 şi ale art. 1541 din Codul civil
• Decizia nr. 914 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

M.Of. nr. 612/30.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 944/2010
pentru modificarea şi completarea unor anexe la H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj
• H.G. nr. 876/2010 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010
• H.G. nr. 879/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii SA, aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale
• H.G. nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 435/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 493/2009 privind modul de achitare a contribuţiei de 0,1% fixate în anexa la H.G. nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

M.Of. nr. 613/30.08.2010

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.G. nr. 24/2010
privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
• O.G. nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură
• O.G. nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul  personalului din serviciile de probaţiune 
• H.G. nr. 871/2010 privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 975/172/2010
al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close