RIL promovat de Procurorul General al României

Pe 27 august 2010 a fost promovat de către Procurorul General al României un recurs în interesul legii în materie penală. Recursul a avut ca obiect:
• Consecinţele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007 (M.Of. nr. 104 din 12 februarie 2007) asupra activităţii dispoziţiilor art. 205, 206 şi 207 C.pen.

Sunt avute în vedere soluţiile pronunţate de către instanţe după momentul publicării în Monitorul Oficial a Deciziei nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale (respectiv, începând cu 12 februarie 2007) şi indiferent de data la care faptele susceptibile de a fi încadrate în art. 205 sau art. 206 C.pen. au fost săvârşite.

Pe de altă parte, din perspectiva datei la care aceste fapte au fost săvârşite, se disting trei ipoteze:

1) Faptele au fost săvârşite după publicarea Deciziei nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale, respectiv începând cu data de 12 februarie 2007.

2) Faptele au fost săvârşite înainte de abrogarea art. 205-207 C.pen. prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, respectiv înainte de 11 august 2006 (data intrării în vigoare a normelor abrogatoare, conform art. 8 din Legea nr. 278/2006).

3) Faptele au fost săvârşite după abrogare (11 august 2006), dar înainte de apariţia Deciziei nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale (12 februarie 2007); aşadar, săvârşite în perioada 11 august 2006 – 12 februarie 2007.      

Totodată, problema comună a acestor hotărâri o reprezintă considerarea în vigoare sau nu a dispoziţiilor art. 205-207 C.pen., după publicarea Deciziei nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale , respectiv, implicaţiile acestei decizii cu privire la aplicarea în timp a legii penale.

Raportat la contextul precizat, jurisprudenţa instanţelor nu este unitară; astfel:

I. Unele instanţe au considerat dispoziţiile art. 205-207  C.pen. ca fiind în vigoare.

Pe baza acestei premise, în funcţie de data săvârşirii faptei, au fost pronunţate:

1. soluţii întemeiate pe dispoziţiile art. 10 lit. b) C.pen. cu referire la art. 12, 13 C.pen., atunci când faptele au fost săvârşite înainte de abrogarea intervenită prin art. I punctul 56 din Legea nr. 278/2006  sau după abrogare, însă până la publicarea Deciziei nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale (anexele 1-13).

Motivarea acestor soluţii a avut în vedere faptul că, deşi la momentul judecării cauzei, dispoziţiile art. 205-207 C.pen. sunt în vigoare ca efect al deciziei nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale, de la data săvârşirii faptei până la judecarea sa a intervenit o succesiune de legi (art. 205-207 C.pen. la momentul săvârşirii faptei; dispoziţia abrogatoare a art. I punctul 56 din Legea nr. 278/2006 şi Decizia nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale) pe parcursul procesului penal, până la soluţionarea cauzei, dându-se prioritate celei mai favorabile (dispoziţiile abrogatoare).

2. soluţii de condamnare sau achitare întemeiate pe dispoziţiile art. 181 C.pen., pentru fapte săvârşite în perioda precizată la punctul 1 (anexele 14-17).

3. soluţii de condamnare, respectiv de admitere a plângerii întemeiate pe dispoziţiile art. 2781 alin. (8) lit. b) C.proc.pen. pentru fapte săvârşite după publicarea Deciziei nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale (anexele 18-26).

Instanţele au motivat aceste soluţii întemeindu-se pe efectul obligatoriu al deciziei instanţei de contencios constituţional, analizat şi din perspectiva art. 147 din Constituţie.

II. Alte instanţe au considerat că dispoziţiile art. 205-207 C.pen. nu sunt în vigoare, pronunţând soluţii întemeiate pe dispoziţiile art. 10 lit. b) C.proc.pen., fie că este vorba de soluţionarea pe fond a conflictului de drept penal, fie numai soluţionarea plângerilor întemeiate pe art. 2781 C.proc.pen., indiferent dacă faptele au fost săvârşite înainte sau după Decizia nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale (anexele 27-47).

S-a motivat că Decizia nr. 62/2007 nu echivalează cu o reincriminare a faptelor de insultă şi calomnie. Declararea neconstituţionalităţii art. I punctul 56 din Legea nr. 278/2006 prin care au fost abrogate dispoziţiile art. 205-207  C.pen. nu are ca efect repunerea în vigoare a acestora din urmă.

Procuroul General apreciază că după publicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62/2007 pronunţată în cadrul controlului de constituţionalitate concret a posteori se impune considerarea dispoziţiilor art. 205-207  C.pen. ca nefiind în vigoare. În acest context, solicită constatarea caracterul neunitar al jurisprudenţei şi pronunţarea unei decizii obligatorii care să asigure aplicarea unitară a legii în această materie, asigurând astfel şi exigenţele privind calitatea legii, astfel cum au fost configurate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

DETALII

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close