Monitorul Oficial, Partea I – 31 august 2010

M.Of. nr. 614/31.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 996 din 8 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local
• Decizia nr. 1.014 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255-2562, art. 281 şi art. 283-28718 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Ordonanţe ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 78/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1117/2010
al ministrului sănătăţii privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010
• Ordinul nr. 1222/2010 al ministrului mediului şi pădurilor privind cadrul instituţional şi procedural pentru implementarea proiectelor promovate de România în cadrul Instrumentului financiar pentru mediu LIFE+ şi gestionarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin acest instrument

Acte ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
• Hotărârea din 23 septembrie 2008, definitivă la 23 decembrie 2008, în Cauza Urbanovici c. România

M.Of. nr. 615/31.08.2010
Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 874/2010
pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
• H.G. nr. 878/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Naţionale „Poşta Română” SA, aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
• H.G. nr. 893/2010 privind rechemarea unui consul general
• H.G. nr. 919/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru autorităţile administraţiei publice locale

Decizii Ale Primului-ministru
• Decizia nr. 215/2010
privind detaşarea domnului Doru Marius Nechiti din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv al Direcţiei integrare europeană din cadrul Consiliului Judeţean Prahova
Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 2190/2010 al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2010

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
• Ordinul nr. 708/2010
pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

M.Of. nr. 616/31.08.2010

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.G. nr. 27/2010
pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
• O.G. nr. 28/2010 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
• O.G. nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
• H.G. nr. 880/2010 privind aprobarea reprezentării României la Conferinţa Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din Statele Unite Mexicane
• H.G. nr. 903/2010 pentru modificarea şi completarea Programului „Case de locuit în zonele afectate de calamităţile naturale din anul 2010”, aprobat prin H.G. nr. 708/2010, şi completarea H.G. nr. 729/2010 pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de construcţii necesare pentru reconstrucţia şi repararea unor case afectate de calamităţile naturale din 2010
• H.G. nr. 904/2010 privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1224/2010
al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
• Ordinul nr. 1410/2182/2010 al ministrului afacerilor externe şi al ministrului finanţelor publice pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
• Ordinul nr. 2191/2010 al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close