Precizare MJ cu privire la neplata onorariilor restante pentru avocaţii care asigură asistenţă juridică

feature photo

La finele lunii august 2010, în urma centralizării situaţiei privind restanţele la plata onorariilor din oficiu s-a constatat că o parte din instanţele judecătoreşti din ţară aveau datorii către barouri, în valoare totală de 6.506.000 lei. Datoriile cele mai mari se înregistrează la Curtea de Apel Bucureşti pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie şi august. Pe de altă parte, din evidenţele Ministerului Justiţiei a rezultat că alte Curţi de Apel (Piteşti, Ploieşti, Oradea, Braşov, Iaşi) nu înregistrează restanţe majore către barourile de avocaţi.

Lunar, Ministerul Justiţiei efectuează deschideri de credite bugetare doar pentru ordonatorii secundari, respectiv curţile de apel. Plata cheltuielilor reprezentând onorarii din oficiu, se efectuează de la Capitolul 61.01 „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”, Titlul II „Bunuri şi servicii”, art. 20.28 „Ajutor public judiciar”. Aşa fiind, ordonatorii secundari de credite sunt cei care repartizează creditele bugetare pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite, respectiv tribunalele.

Potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii secundari şi terţiari de credite răspund de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi repartizate şi utilizarea fondurilor pe baza unei bune gestiuni financiare.

La începutul acestei luni, Ministerul Justiţiei a solicitat instanţelor judecătoreşti să transmită până în data de 9 septembrie 2010, propuneri de virări de credite pentru Titlul II „Bunuri şi servicii”, conform art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare în scopul achitării unor restanţe cum ar fi onorariile pentru apărătorii din oficiu. 

După data de 24 septembrie 2010, din deschiderile de credite efectuate la Titlul II „Bunuri şi servicii”, se va solicita instanţelor să achite cu prioritate restanţele către barourile de avocaţi (lunile aprilie, mai, iunie).  

Ministerul Justiţiei rămâne deschis colaborării şi dialogului cu toate categoriile profesionale din sistemul judiciar, implicit cu Baroul Bucureşti, conştient fiind de importanţa serviciului de asistenţă juridică pentru accesul efectiv al cetăţenilor la justiţie.

Sursa: Ministerul Justiţiei

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close