Monitorul Oficial, Partea I – 13 Septembrie 2010

M.Of. nr. 639/13.09.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1294/2010
al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, şi a Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004
M.Of. nr. 640/13.09.2010

Decrete
• Decretele nr. 893, 895, 900, 901/2010
privind eliberarea din funcţie a unui judecător/procuror

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 923/2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, aprobate prin H.G. nr. 250/2007
• H.G. nr. 934/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Codlea, în vederea scoaterii din funcţiune si demolării acestora
• H.G. nr. 936/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la H.G. nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj
• H.G. nr. 943/2010 pentru completarea art. 64 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin H.G. nr. 262/2010

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 222/2010
pentru numirea domnului Corvin Nedelcu în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret
 
Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 653/2.497/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru instituirea Programului naţional de cercetare arheologică „Autostrada”
• Ordinul nr. 1.292/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 „Acces şi participare la formare profesională continuă” pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
• Ordinul nr. 2.496/2010 al ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru modificarea şi completarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.008/2001
• Ordinul nr. 2.498/2010 al ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru modificarea şi completarea Normelor de acreditare a experţilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.009/2001

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Decizia nr. 683/2010
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a unei societăţii comerciale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close