Monitorul Oficial, Partea I – 14 Septembrie 2010

M.Of. nr. 641/14.09.2010

Hotărâri ale Camerei Deputaţilor
• Hotărârea nr. 21/2010
privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2008
• Hotărârea nr. 22/2010 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2009
 
Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.165/691/2010
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare
• Ordinul nr. 1.423/2010 al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică
M.Of. nr. 642/14.09.2010

Decrete
• Decretele nr. 902-904/2010
privind conferirea unor decoraţii şi ordine

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 933/2010
pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 110/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea modelului de legitimaţii de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu şi al unităţilor subordonate ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
• Ordinul nr. 2.289/2010 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate pentru acordarea de asistenţă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes”

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close