Monitorul Oficial, Partea I – 15 Septembrie 2010

M.Of. nr. 643/15.09.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 918/2010
privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia
• H.G. nr. 928/2010 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.168/203/2010
al ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roşu de intervenţie
M.Of. nr. 644/15.09.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 922/2010
privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic
• H.G. nr. 944/2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor
H.G. nr. 945/2010 privind modificarea H.G. nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI SA, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 223/2010
privind eliberarea din funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor a domnului Eugen Vasiliu
• Decizia nr. 224/2010 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare
• Decizia nr. 225/2010 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale
• Decizia nr. 226/2010 pentru eliberarea domnului Ioan Andreica din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
• Decizia nr. 227/2010 pentru numirea domnului Eugen-Dicones Curteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 5.106/2010
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar

Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close