Monitorul Oficial, Partea I – 16 Septembrie 2010

M.Of. nr. 645/16.09.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 932/2010
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
• H.G. nr. 949/2010 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în anexa nr. 20 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului
• H.G. nr. 950/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
• H.G. nr. 951/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
• H.G. nr. 952/2010 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
• H.G. nr. 953/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, a unor terenuri aflate în domeniul public al statului
• H.G. nr. 954/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al comunei Sânnicolau Român şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român, judeţul Bihor
 
Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.104/2010
al ministrului apărării naţionale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice
• Ordinul nr. 627/2010 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind completarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

Acte ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
• Decizia nr. 626/2010
privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice ale serviciilor de acces la elemente de infrastructură

Acte ale Camerei Auditorilor Financiari din România
• Hotărârea nr. 171/2010
privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar
M.Of. nr. 646/16.09.2010

Acte ale Camerei Deputaţilor
• Declaraţia nr. 1/2010
cu ocazia Zilei Internaţionale a Democraţiei – 15 septembrie 2010

Acte ale Senatului
• Declaraţia nr. 1/2010
cu ocazia Zilei Internaţionale a Democraţiei – 15 septembrie 2010
• Hotărârea nr. 8/2010 privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2009

Decrete
• Decretul nr. 905/2010
privind conferirea unor ordine

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 962/2010
 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cârdurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 109/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Decizia nr. 608/2010
privind sancţionarea unei societăţii comerciale broker de asigurare cu retragerea autorizaţiei
• Deciziile nr. 609, 675/2010 privind sancţionarea unei persoane cu retragerea aprobării
• Decizia nr. 676/2010 privind sancţionarea unei societăţii comerciale cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Circulara nr. 31/2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2010

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close