Monitorul Oficial, Partea I – 17 Septembrie 2010

M.Of. nr. 647/17.09.2010

Hotărâri ale Camerei Deputaţilor
• Hotărârea nr. 24/2010
privind modificarea art. 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

Hotărâri ale Senatului
• Hotărârea nr. 21/2010
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Decrete
• Decretul nr. 906/2010
pentru numirea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
• Decretul nr. 907/2010 pentru numirea vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
• Decretul nr. 908/2010 pentru numirea preşedintelui Secţiei comerciale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
• Decretul nr. 909/2010 pentru numirea preşedintelui Secţiei civile şi de proprietate intelectuală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 921/2010
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române în domeniul public al comunei Găneasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Găneasa, judeţul Olt
• H.G. nr. 958/2010 privind modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii-anexe aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Harghita, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.433/2010
al ministrului mediului şi pădurilor pentru modificarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010
• Ordinul nr. 2.176/C/2010 al ministrului justiţiei privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
• Ordinul nr. 2.307/2010 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Statutului CEC Bank SA, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

Iniţiative legislative ale cetăţenilor potrivit Legii nr. 189/1999
• Proiect de lege privind completarea Legii nr. 3/2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

M.Of. nr. 648/17.09.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 925/2010
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG Bucureşti
• H.G. nr. 940/2010 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate pentru anul 2010
• H.G. nr. 948/2010 pentru modificarea H.G. nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 652/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorităţii Feroviare Române

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close