C.A. Timişoara, Secţia comercială, Decizia nr. 400 din 23 martie 2010

Înscriere de menţiuni în registrul comerţului. Modificarea actului constitutiv. Condiţii

Înregistrările în registrul comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel. Pentru a pronunţa o asemenea încheiere procedura este, în principal, una necontencioasă, judecătorul delegat fiind ţinut să verifice dacă, din punct de vedere formal, actele care se solicită a fi înregistrate în registrul comerţului corespund sau nu normelor legale.
Deşi modificările actelor constitutive ale societăţilor comerciale sunt supuse controlului de legalitate al judecătorului delegat, cu excepţia celor dispuse prin hotărâri judecătoreşti irevocabile, oficiul teritorial al registrului comerţului, prin judecătorul delegat de tribunal, nu face decât să constate dacă hotărârea adunării generale a asociaţilor ori actul adiţional la actul constitutiv respectă cerinţele legale de formă.
A admite contrariul, în sensul de a extinde competenţa judecătorului delegat în sensul verificării valabilităţii hotărârii adunării generale a asociaţilor, ar însemna ca acest magistrat să facă o adevărată cercetare judecătorească şi să tranşeze fondul raporturilor juridice născute din actul sau faptul a cărui înregistrare se cere, ocolind astfel procedurile speciale în materie şi răpind persoanelor interesate posibilitatea de a-şi face apărările şi a dezbate în mod efectiv şi contradictoriu cauza.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close