Monitorul Oficial, Partea I – 20 Septembrie 2010

M.Of. nr. 649/20.09.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 927/2010
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului
• H.G. nr. 956/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
• H.G. nr. 957/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” SA Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
• H.G. nr. 959/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile
• H.G. nr. 961/2010 privind schimbarea denumirii „Complexul Muzeal Bucovina” în „Muzeul Bucovinei”

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 737/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători
• Ordinul nr. 1.173/2010 al ministrului sănătăţii privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

M.Of. nr. 650/20.09.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 904 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale lit. B pct. 14a) din Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 226/2006
• Decizia nr. 915 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 şi art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
• Decizia nr. 967 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia
• Decizia nr. 968 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. (1), (3) şi (4) din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 971 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
• Decizia nr. 974 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1073 şi ale art. 1541 din Codul civil

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 95/153/1.998/3.241/2010
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Regulamentul nr. 10/2010
pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

Acte ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
• Hotărârea nr. 112/2010
pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanţare în actuala perioadă de criză economică şi financiară, constând în garanţii acordate IMM-urilor si întreprinderilor mari (NI-GAR-09-II/0)

M.Of. nr. 651/20.09.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 931/2010
privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne – IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 228/2010
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1191/2010
al ministrului sănătăţii privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii
• Ordinul nr. 1628/2010 al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis, denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat”
• Ordinul nr. 2287/2010 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007
• Ordinul nr. 2329/2010 al ministrului finanţelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Acte ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
• Decizia nr. 269/2010
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 septembrie 2010 privind stabilirea modalităţii de repartizare a remuneraţiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA România şi UPFAR-ARGOA

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Ordinul nr. 11/2010
pentru completarea Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009

Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close