Monitorul Oficial, Partea I – 21 Septembrie 2010

M.Of. nr. 652/21.09.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 898/2010
privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Centrul de Formare Iniţială şi Continuă Orăştie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
• H.G. nr. 979/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Olaru Neculai
• H.G. nr. 980/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Scripăţ Constantin din funcţia publică de subprefect al judeţului Bacău în funcţia publică de prefect al judeţului Bacău
• H.G. nr. 981/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Dascălu Gelu-Mugurel
• H.G. nr. 982/2010 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 229/2010
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Steriu Alexandru Ion

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.422/2010
al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2010-2013, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, împreună cu Programul sus-menţionat
• Ordinele nr. 5.135-5.138/2010 ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării unor instituţii de învăţământ
 
Rectificări

M.Of. nr. 653/21.09.2010

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 83/2010
privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
• H.G. nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări 

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 230/2010
privind eliberarea domnului Adrian Curaj din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
• Decizia nr. 231/2010 privind eliberarea domnului Dragoş Mihael Ciuparu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
• Decizia nr. 232/2010 privind numirea domnului Dragoş Mihael Ciuparu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.477/2010
al ministrului mediului şi pădurilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia
• Ordinul nr. 1.634/2010 al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii de restructurare şi reorganizare la nivelul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close