Monitorul Oficial, Partea I – 22 Septembrie 2010

M.Of. nr. 654/22.09.2010

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 84/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
• O.U.G. nr. 85/2010 privind modificarea art. 1 din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
• H.G. nr. 935/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru modificarea H.G. nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru procurori, judecători, magistraţi-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor
• H.G. nr. 967/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
• H.G. nr. 968/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1294/2010
al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului operaţional comun „România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013”

M.Of. nr. 655/22.09.2010

Hotărâri Ale Guvernului României
• H.G. nr. 946/2010
pentru modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
 
Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 2434/2010
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close