Monitorul Oficial, Partea I – 23 Septembrie 2010

M.Of. nr. 656/23.09.2010

Decrete
• Decretul nr. 910/2010
privind numirea în funcţia de procuror şef al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie .
• Decretul nr. 911/2010 privind reînvestirea în funcţia de procuror şef al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie
• Decretele nr. 912-914/2010 privind reîncadrarea în funcţie a unui procuror/judecător

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 971/2010
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa
• H.G. nr. 972/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
• H.G. nr. 973/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor în domeniul privat al comunei Roşiori şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Roşiori, judeţul Bihor

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 2491/2010
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Deciziile nr. 740, 747-749/2010
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a unor societăţi comerciale

Acte ale Autorităţii Electorale Permanente
• Lista nr. 13/2010
a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 12 septembrie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform H.G. nr. 792/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în Circumscripţia electorală Racşa, judeţul Satu Mare

M.Of. nr. 657/23.09.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 895/2010
privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din judeţul Tulcea
• H.G. nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 209/2010
al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru politici fiscale şi bugetare locale
• Ordinul nr. 4801/2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011
• Ordinul nr. 4802/2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012

M.Of. nr. 658/23.09.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 707/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Sibiu
• Ordinul nr. 708/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Internaţional Henri Coandă – Bucureşti
• Ordinul nr. 735/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
• Ordinul nr. 1.224/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
• Ordinul nr. 1335/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 109 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
• Ordinul nr. 2183/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului operaţional comun de cooperare transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2007-2013

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close