Monitorul Oficial, Partea I – 27 Septembrie 2010

M.Of. nr. 661/27.09.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.044 din 14 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
• Decizia nr. 1.045 din 14 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
• Decizia nr. 1.052 din 16 septembrie 2010 O.U.G. nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
• Decizia nr. 1.053 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (i) şi art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice
• Decizia nr. 1.054 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 102 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
• Decizia nr. 1.057 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (2) şi (5) din Codul de procedură civilă

Hotărâri ale Guvernului României
H.G. nr. 955/2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1.425/2006

M.Of. nr. 662/27.09.2010

Decrete
Decretul nr. 916/2010
pentru constatarea vacanţei unui post de
membru al Guvernului
Decretul nr. 917/2010 pentru numirea unui membru al Guvernului

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.058 din 16 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.060 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 109 alin. (1) şi ale art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
• Decizia nr. 1.061 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
• Decizia nr. 1.062 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

Ordonanţe ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 86/2010
pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 
Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 27/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. Instantconstructcompany SA
• Ordinul nr. 200/2.332/2010 al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, şi al ministrului finanţelor publice nr. 252/2.917/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
• Ordinul nr. 2.450/2010 al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului „Casa Dr. Gh. Nanu” din Str. Icoanei nr. 50A, sectorul 2, Bucureşti
• Ordinul nr. 2.451/2010 al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului „Casa G-ral Jitianu I.” din str. Olari nr. 32, sectorul 2, Bucureşti

Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close