Monitorul Oficial, Partea I – 28 Septembrie 2010

M.Of. nr. 663/28.09.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 877/2010
privind interoperabilitatea sistemului feroviar

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 211/2010
al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii
• Ordinul nr. 675/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru publicarea acceptării Codului internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului Securităţii Maritime din 4 decembrie 2008

M.Of. nr. 664/28.09.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.042 din 14 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
• Decizia nr. 1.056 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, ale O.U.G. nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
• Decizia nr. 1.059 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 
Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 778/2010
pentru modificarea şi completarea unor anexe la H.G. nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui
• H.G. nr. 969/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5B – Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN2
• H.G. nr. 970/2010 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa
• H.G. nr. 974/2010 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al municipiului Moineşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău

M.Of. nr. 665/28.09.2010

Decrete
• Decretul nr. 915/2010
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.043 din 14 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) şi art. 101 alin. (1) pct. 18 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 947/2010
pentru modificarea anexei nr. 16 la H.G. nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov
• H.G. nr. 965/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, în domeniul public al municipiului Tecuci şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi
• H.G. nr. 983/2010 pentru aprobarea schimbării din clasa de secretizare secret de stat, nivel de secretizare secret, în clasa de secretizare secret de serviciu a informaţiilor cuprinse în „Fişa de evidenţă” a cadrelor militare şi „Fişa matricolă” din memoriile originale ale acestora, elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 17 februarie 1972 – 31 decembrie 2002

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 216/2010
al ministrului administraţiei şi internelor privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru dezvoltarea capacităţii administrative, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 50/2009
• Ordinul nr. 486/2010 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
• Ordinul nr. 1.334/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2011, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridica, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close