Monitorul Oficial, Partea I – 29 Septembrie 2010

M.Of. nr. 666/29.09.2010

Decrete
• Decretul nr. 923/2010
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler
• Decretule nr. 924-932/2010 privind reîncadrarea în/eliberarea din funcţie a unui judecător/procuror

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 975/2010
pentru modificarea anexei la H.G. nr. 325/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naţionale a României 

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.244/710/2010
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
• Ordinul nr. 2.305/C/2010 al ministrului justiţiei pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.842/C/2010 privind actualizarea numărului locurilor vacante destinate examenului de notar public pentru notarii stagiari şi soluţionării cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale în anul 2010
• Ordinele nr. 2405, 2458-2460, 2464, 2480, 2489, 2499, 2509/2010 ale ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea/declasarea în/din Lista monumentelor istorice a unor imobile

M.Of. nr. 667/29.09.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 215/2010
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
• Ordinul nr. 217/2.353/2010 al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale
• Ordinul nr. 218/2010 al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea alocării unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat corespunzător anului 2010 – tranşa a III-a, conform O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
• Ordinul nr. 219/2010 al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură si confort”
• Ordinul nr. 1.526/2010 al ministrului mediului şi pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor
• Ordinul nr. 1.733/2010 al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind aprobarea Normelor metodologice pentru desemnarea organismelor de certificare a echipamentelor pentru agrement

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close