Monitorul Oficial, Partea I – 30 Septembrie 2010

M.Of. nr. 668/30.09.2010

Decrete
• Decretul nr. 918/2010
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler 
• Decretul nr. 919/2010 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 114 Tancuri „Petru Cercel”
• Decretul nr. 921/2010 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor
• Decretul nr. 922/2010 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 984/2010
privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, judeţul Botoşani
• H.G. nr. 985/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2010
• H.G. nr. 993/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în data de 8 noiembrie 2010, a Summitului statelor din regiunea Dunării
 
Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 2 1.348/2.364/2010
 al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi  dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului  operaţional sectorial „Mediu” 2007-2013

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
• Ordinul nr. 737/2010
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu 

Acte ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
• Decizia nr. 284/2010
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 22 septembrie 2010 pentru stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

M.Of. nr. 669/30.09.2010

Hotărâri ale Camerei Deputaţilor
• Hotărârea nr. 25/2010
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 87/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
• O.U.G. nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
• H.G. nr. 986/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial pentru elaborarea şi coordonarea implementării unui program de dezvoltare economico-socială a zonei „Delta Dunării”
• H.G. nr. 987/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov 
• H.G. nr. 988/2010 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în judeţul Arad

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 142/2010
al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009
• Decizia nr. 182/2010 a preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi  programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui  Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi  Mijlocii nr. 69/2010  
• Decizia nr. 183/2010 a preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 125/2010 
• Decizia nr. 195/2010 a preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 66/2010
• Ordinul nr. 530/2010 al secretarului general al Guvernului privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
• Ordinul nr. 1.258/2010 al ministrului sănătăţii privind modificarea art. 11 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu 
• Ordinul nr. 1.265/2010 al ministrului sănătăţii privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 241/2010 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close