A apărut Curierul Judiciar nr. 9/2010

feature photo

Pentru CUPRINS daţi click aici…

În numărul de Septembrie al Revistei Curierul Judiciar puteţi citi Editorialul semnat de prof. univ. dr. Smaranda Angheni, Dreptul comercial – între tradiţionalism şi modernism: „Unificarea dreptului privat prin includerea în Noul Cod civil a principalelor dispoziţii care reglementează «materia comercială» nu aduce cu nimic atingere existenţei dreptului comercial – ca ramură de drept privat, parte integrantă a sistemului de drept românesc”.

Adriana Iacob, Directorul General al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, răspunde în cadrul rubricii Dialoguri la câteva întrebări despre prezentul şi viitorul ONRC. Rubrica este realizată în colaborare cu Juridice.ro.

Rubrica Curier legislativ cuprinde modificările legislative din perioada 16 august – 20 septembrie 2010, incluzând o selecţie a actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României, principalele proiecte legislative aflate în lucru la comisiile de specialitate din Parlament şi deciziile CEDO publicate.

Radu Chiriţă face o analiză a situaţiei României în faţa CEDO în perioada ianuarie – august 2010, prezentând statistici privind plângerile aflate pe rolul Curţii, obiectul plângerilor admise, urmările de ordin financiar ale jurisprudenţei împotriva Statului român şi durata procedurii în faţa Curţii.

• Dreptul afacerilor: cuprinde comentariul unei decizii a Curţii de Apel Timişoara realizat de Smaranda Angheni, precum şi articolul intitulat Posibilitatea recuperării cheltuielilor efectuate de creditori în cadrul procedurii insolvenţei, semnat de Flavius Păncescu, autorul punându-şi întrebarea dacă sumele plătite cu titlu de onorariu de avocat pentru redactarea cererilor, asistenţă şi reprezentare în instanţă, formularea de contestaţii etc. pot fi recuperate sau nu. Rubrica mai cuprinde şi articolul semnat de Dănuţ Porumb şi Angela Chiricheş, Particularităţi privind exercitarea drepturilor de vot de către acţionarii societăţilor de investiţii financiare.

• Drept privat: conţine prezentarea unei decizii a Tribunalului Argeş realizate de Judecător Traian Dârjan privind posibilitatea instituirii sechestrului asupra bunurilor comune de către creditorul personal al unuia dintre soţi, iar articolul semnat de Juanita Goicovici analizează noul regim juridic aplicabil formării contractelor de credit pentru consumator.

• Drept public: Dumitru-Daniel Şerban comentează o decizie a Curţii de Apel Craiova, confirmată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a stabilit inadmisibilitatea excepţiilor de neconstituţionalitate privind texte de lege care nu au legătură directă şi intrinsecă cu litigiul aflat pe rolul instanţei. Rubrica conţine şi articolul Consideraţii cu privire la aplicarea şi executarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii în condiţiile legislative actuale, semnat de Mircea Ursuţa, în care sunt prezentate: istoricul sancţiunii, aplicarea directă a sancţiunii, transformarea amenzii contravenţionale în sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, executarea sancţiunii potrivit legislaţiei în vigoare, imposibilitatea executării în practică a acestei sancţiuni, precum şi costurile nefireşti suportate de bugetul statului.

• Drept penal: Cristian-Valentin Ştefan analizează o decizie a Tribunalului Mureş privitoare la regimul juridic al nulităţii absolute decurgând din nelegala sesizare a instanţei de judecată, precum şi la lipsa de pe rechizitoriu a menţiunii „verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei”, iar articolul semnat de Cristina Rotaru cuprinde o analiză a problemei arestării preventive în jurisprudenţa CEDO, cu privire specială asupra cauzei Jiga c. România.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, IPI – iulie 2010.

Ca Instrumente găsiţi materialul privitor la conceptul de personoid şi perspectivele sale tehnice şi juridice, explicat pornind de la conceptul de agent electronic, un serviciu informatic care acţionează pentru un utilizator sau pentru un alt program informatic, într-o relaţie de tip agenţie, fără a presupune în toate situaţiile aceleaşi efecte juridice.

În nr. 9/2010 al Revistei vă propunem Newsletterul STOICA & Asociaţii privitor la modificările recente ale  legislaţiei în domeniul dreptului concurenţei, cu accent pe Ordinele Preşedintelui Consiliului Concurenţei publicate în Monitoarele Oficiale din 5 şi 20 august 2010.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close