CE impune reguli mai stricte privind deficitele bugetare

În urma crizei financiare, Comisia Europeană a prezentat o serie de propuneri legislative menite să consolideze şi să amelioreze instrumentele de coordonarea a politicii economice şi bugetare la nivelul UE.

Supravegherea nivelului datoriei publice
Pentru a garanta faptul că statele membre respectă dispoziţiile Pactului de stabilitate şi creştere – care prevede ca nivelul datoriei publice să nu depăşească 60% din PIB – va fi aplicată o valoare de referinţă pentru reducerea datoriei. Statele membre a căror datorie publică depăşeşte 60% din PIB ar putea face obiectul unei „proceduri de deficit excesiv”, după o analiză a factorilor cu impact asupra calităţii finanţelor publice şi a perspectivelor viitoare.

Consolidarea cadrelor bugetare naţionale
De asemenea, Comisia propune consolidarea cadrelor bugetare naţionale şi, în acelaşi timp, o mai bună corelare a acestora cu noile norme în materie de guvernanţă economică. Măsurile vizează să asigure coerenţa evidenţei contabile, alinierea normelor bugetare naţionale la obligaţiile care rezultă din Tratat, trecerea la planificarea bugetară multianuală şi să garanteze faptul că aceste cadre naţionale vizează întregul sistem de finanţe publice.

Prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice
O altă lecţie învăţată de pe urma crizei economice este faptul că politica bugetară nu trebuie analizată în afara contextului. Prin urmare, aplicarea unei supravegheri macroeconomice mai eficiente pentru a evita apariţia unor dezechilibre grave şi a unor divergenţe persistente în materie de concurenţă necesită efectuarea unor evaluări periodice şi introducerea unui mecanism de alertă. În momentul în care se declanşează o alertă, Comisia va efectua o analiză specifică a situaţiei din ţara respectivă şi va adresa Consiliului recomandări privind mijloacele de contracarare a acestor dezechilibre. De asemenea, Comisia ar putea adresa direct statului membru în cauză un avertisment. În cazurile deosebit de grave, Comisia ar putea recomanda ca statul membru respectiv să fie declarat ca fiind într-o „situaţie de dezechilibru excesiv”, ceea ce ar declanşa componenta corectivă a mecanismului de supraveghere.

Controlul punerii în aplicare
Introducerea unor mecanisme care să asigure un control mai strict privind punerea în aplicare a măsurilor ocupă un rol central în propunerea Comisiei, care, printre altele, prevede aplicarea de sancţiuni graduale pentru ţările care nu le respectă. Se prevede crearea unor depozite fără dobândă, care, în cazul în care se comit abateri în mod repetat, ar putea fi transformate în amenzi.

Mai multe despre guvernanţa economică în UE  puteţi afla AICI.

Sursa: Comisia Europeană

This article is also available in: Engleză

This post is also available in: Engleză

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close