Monitorul Oficial, Partea I – 1 Octombrie 2010

M.Of. nr. 670/01.10.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 995/2010
pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, precum şi pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică 

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 769/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România         
• Ordinul nr. 1.450/2010 al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare
• Ordinul nr. 2.361/2010 al ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind  aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute
• Ordinul nr. 2.520/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii

Acte ale Camerei Consultanţilor Fiscali
• Hotărârea nr. 13/2010
privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2010
 
Rectificări

M.Of. nr. 671/01.10.2010

Decrete
• Decretele nr. 933-934/2010
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor 

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 977/2010
privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2010, instituit prin O.G. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural       
• H.G. nr. 994/2010 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru centralele electrice de termoficare   

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 25/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului general de manevre în instalaţiile electrice de medie si înaltă tensiune, cod NTE 009/10/00 
• Ordinul nr. 112/2010 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru  Siguranţa Alimentelor privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 
• Ordinul nr. 221/2010 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării cotelor de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr în anul comercial 2010-2011 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr  
• Ordinul nr. 2.373/2010 al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2010      

Acte ale Băncii Naţionale q României
• Circulara nr. 32/2010
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna octombrie 2010

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close