Monitorul Oficial, Partea I – 4 Octombrie 2010

M.Of. nr. 672/04.10.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 177/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României, împreună cu decretul de promulgare 
• Decretul nr. 935/2010 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător 

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.106 din 22 septembrie 2010
asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României, cu opinie concurentă
 
Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 89/2010
privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010 
• H.G. nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale

M.Of. nr. 673/04.10.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 139/2010
al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere
• Ordinul nr. 214/2010 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică 
• Ordinul nr. 550/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată destinate transportului de călători. Uşi exterioare şi interioare acţionate cu instalaţii electrice, pneumatice şi electropneumatice. Cerinţe de proiectare”

M.Of. nr. 674/04.10.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.001 din 8 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
• Decizia nr. 1.046 din 14 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a  prevederilor art. 41 alin. (4) şi (7) din Legea energiei electrice nr. 13/2007
• Decizia nr. 1.047 din 14 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
• Decizia nr. 1.066 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 38, 40 şi 44 din O.U.G. nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
• Decizia nr. 1.078 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti  
• Decizia nr. 1.085 din 21 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală 

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 90/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 
• H.G. nr. 992/2010 privind transferul fără plată al unui obiectiv de investiţii din patrimoniul Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în proprietatea privată a judeţului Cluj 
 
Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 233/2010
privind modificarea pct. 5 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale
• Decizia nr. 234/2010 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Kaitor Mihaela-loana, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.377/2010
al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din H.G. nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001  
• Ordinul nr. 1.492/212/2010 al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
• Ordinul nr. 1.714/2010 al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close