INM organizează concurs pentru juriştii cu vechime

feature photo

Institutului Naţional al Magistraturii organizează la Bucureşti, la data de 21 noiembrie 2010, concursul de admitere în magistratură, în condiţiile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi ale procedurii de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs.

Concursul se organizează pentru ocuparea unui număr de 60 de posturi de judecător la judecătorii şi un număr de 50 de posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii.

Examinarea candidaţilor se va face prin susţinerea unei probe scrise tip grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi practice, la următoarele materii:
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal;
– organizare judiciară şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun până la data de 21 octombrie 2010 la tribunale de către candidaţii care optează pentru funcţia de judecător şi respectiv la parchetele de pe lângă tribunale, de către candidaţii care optează pentru funcţia de procuror, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii.
Conform prevederilor art. 4 alin. (9) din Regulament, candidatul va menţiona în cerere funcţia pentru care optează, judecător sau procuror, fiind posibilă o singură opţiune, care nu poate fi modificată după introducerea cererii de înscriere.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, în funcţiile prevăzute de lege, la data susţinerii concursului.

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:
6 octombrie 2010:
anunţarea concursului (dată, loc, mod de desfăşurare, număr de posturi scoase la concurs); publicarea listei posturilor scoase la concurs
21 octombrie 2010: ultima zi de depunere a cererilor de înscriere
21-25 octombrie 2010: înaintarea dosarelor candidaţilor de către conducătorii tribunalelor şi parchetelor de pe lângă tribunale) către comisia de organizare a concursului
5 noiembrie 2010: afişarea şi publicarea rezultatelor verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs
8 noiembrie 2010: ultima zi de depunere a contestaţiilor de către candidaţii respinşi în urma verificării de către comisia de organizare
11 noiembrie 2010: soluţionarea de către secţiile CSM a contestaţiilor formulate de candidaţii respinşi
15 noiembrie 2010: afişarea şi publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs
21 noiembrie 2010: desfăşurarea probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi practice
21 noiembrie 2010: depunerea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare
23 noiembrie 2010: soluţionarea contestaţiilor la barem
24 noiembrie 2010: afişarea baremului definitiv
26 noiembrie 2010: afişarea motivării contestaţiilor la barem
29 noiembrie 2010: afişarea rezultatelor
2 decembrie 2010: ultima zi de depunere a contestaţiilor la punctaj
3 decembrie 2010: soluţionarea contestaţiilor
8 decembrie 2010: afişarea rezultatelor finale
 
Calendarul este estimativ şi poate suferi modificări în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la concurs.

Taxa de înscriere la concurs este de 350 lei.

Sursa: INM

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close