Legea privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal a fost adoptată

Actul normativ completează legislaţia internă privind protecţia mediului, asigurând alinierea la standardele europene în materie şi îndeplinirea obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene.

Incriminările cuprinse în această lege se raportează la nerespectarea anumitor dispoziţii legale care reglementează aspecte importante specifice ale gestionării substanţelor poluante sau ale protecţiei mediului în general, dispoziţii care constituie fie transpunerea unor acte normative comunitare, fie chiar regulamente în materie ale Uniunii Europene. După cum se ştie, aceste regulamente, de la data aderării României la Uniunea Europeană, fac parte din dreptul intern şi sunt direct aplicabile, astfel încât respectarea lor este obligatorie pentru fiecare cetăţean al ţării.
Aşadar, în legea aprobată, noţiunea „încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu” se referă numai la nerespectarea dispoziţiilor legale enumerate în anexele proiectului de lege, completând cadrul legal existent în materie. Acesta este, spre exemplu, cazul operaţiunilor cu deşeuri respectiv sancţionarea desfăşurării operaţiunilor cu deşeuri, care intră sub incidenţa art. 3 al Legii. În prezent, efectuarea acestor operaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale este incriminată doar în ceea ce priveşte deşeurile periculoase, însă Directiva 2008/99/CE obligă statele membre la sancţionarea nerespectării anumitor reguli la desfăşurarea acestor operaţiuni (regulile cuprinse în actele enumerate în anexa la proiectul de lege) şi atunci când este vorba de deşeuri care nu se încadrează în categoria celor periculoase, acesta fiind motivul pentru care Legea privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal vine cu o nouă incriminare în ceea ce priveşte regimul de colectare, transport, valorificare sau eliminare al deşeurilor, altele decât cele periculoase.
De asemenea, incriminarea privind desfăşurarea de operaţiuni de export cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu are în vedere respectarea obligaţiei impuse statelor membre, prin intermediul directivei amintite, de a sancţiona operaţiunile de transfer ilegal de deşeuri. În prezent legislaţia internă a României sancţionează importul, tranzitul, introducerea sau scoaterea de pe teritoriul ţării de deşeuri, cu nerespectarea dispoziţiilor legale, nesancţionând însă ca atare şi exportul de deşeuri.
În privinţa infracţiunilor la regimul materialelor nucleare sau substanţe radioactive periculoase, legea vine să completeze prevederile existente în cadrul Codului penal sau al unor legi speciale în materie, cum ar fi Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu anumite modalităţi de săvârşire a infracţiunilor necuprinse în legislaţia actuală şi pe care directiva le cuprinde ca atare. Infracţiunile cuprinse în Legea privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal se alătură celor deja existente în diferite reglementări speciale, dintre care şi Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare,
O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, precum şi în Codul penal.
Prezenta lege transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19.11.2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328, 6.12.2008.

Sursa: Ministerului Mediului şi Pădurilor

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close