Monitorul Oficial, Partea I – 7 Octombrie 2010

M.Of. nr. 679/07.10.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 26/2010
privind modificarea şi completarea art. 12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
• H.G. nr. 27/2010 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.072 din 16 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a  dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
• Decizia nr. 1.076 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a  dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor  activităţi comerciale ilicite
• Decizia nr. 1.077 din 16 septembrie 2010 referitoare ta excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 74 aţin. (2) şi (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
• Decizia nr. 1.089 din 21 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 26/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare
• Ordinul nr. 1.747/2010 al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind încetarea procedurii de administrare specială în perioada de privatizare. instituită la Societatea Comercială „Moldamin” SA Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin
• Ordinul nr. 2.374/2010 al ministrului finanţelor publice privind stabilirea termenului de declarare şi de plata pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoana înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată  

M.Of. nr. 680/07.10.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 203/1.239/1.546/2010
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi pădurilor privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare In produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României
• Ordinul nr. 1.033/4.654/2010 al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţial pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2010

M.Of. nr. 681/07.10.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.019 din 14 septembrie 2010
referitoare ta excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi art. I pct. 15 din Legea nr. 1 /2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
• Decizia nr. 1.067 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
• Decizia nr. 1.069 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15-19 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
• Decizia nr. 1.086 din 21 septembrie 2000 referitoare ta excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
• Decizia nr. 1.094 din 21 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
• Decizia nr. 1.095 din 21 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) şi art. 8 alin. (2) din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.111/2010
al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea schimbării denumirii Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” în Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”
• Ordinul nr. 1.288/2010 al ministrului sănătăţii privind stabilirea specialităţilor deficitare în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice pentru care se organizează rezidenţiat pe post în sesiunea 21 noiembrie 2010
• Ordinul nr. 1.290/2010 al ministrului sănătăţii privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2010

Acte ale Camerei Auditorilor Financiari din România
• Hotărârea nr. 179/2010
pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 140/2009 privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar
• Hotărârea nr. 180/2010 pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice

Acte ale Autorităţii Electorale Permanente
• Lista nr. 14/2010
a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 26 septembrie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform H.G. nr. 860/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close