Monitorul Oficial, Partea I – 8 Octombrie 2010

M.Of. nr. 682/08.10.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 960/2010
pentru modificarea unor anexe la H.G. nr. 609/2008 pentru aprobarea strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010

M.Of. nr. 683/08.10.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.020 din 14 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 7 alin. (11), art. 18 lit. c) şi art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi art. I pct. 2 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 1.011/2010
privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale
• H.G. nr. 1.012/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 14 noiembrie 2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.533/2010
al ministrului mediului şi pădurilor pentru suspendarea aplicabilităţii prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010
• Ordinul nr. 2.237/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri” Ordinul nr. 2.393/2010 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili
• Ordinul nr. 2.394/2010 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene
• Ordinul nr. 2.395/2010 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti

M.Of. nr. 684/08.10.2010
 
Hotărâri ale Senatului
• Hotărârea nr. 22/2010
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Decrete
• Decretul nr. 939/2010 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan
• Decretul nr. 940/2010 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce
• Decretul nr. 941/2010 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Ofiţer

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.105 din 21 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.297/2010
al ministrului sănătăţii privind modul şi condiţiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, după caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor şi aparaturii medicale intrate, potrivit legii, în proprietatea privată statului
• Ordinul nr. 2.389/2010 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close