Monitorul Oficial, Partea I – 11 Octombrie 2010

M.Of. nr. 685/11.10.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.035 din 14 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, în ansamblul său, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă, ale O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în ansamblul său, precum şi a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă şi ale O.U.G. nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
• Decizia nr. 1.050 din 14 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
• Decizia nr. 1.063 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, precum şi ale art. 31 şi art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
• Decizia nr. 1.073 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) coroborat cu lit. A pct. 13 din anexa la O.U.G. nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 793/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă
• Ordinul nr. 1.277/748/2010 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
• Ordinul nr. 2.266/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013

M.Of. nr. 686/11.10.2010

Acte ale Senatului
• Declaraţie
privind comemorarea Zilei Holocaustului
 
Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.049 din 14 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (i) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici  
• Decizia nr. 1.065 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (i) lit. c) şi art. 102 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
• Decizia nr. 1.108 din 23 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil
 
Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.112/2010
al ministrului apărării naţionale pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a H.G. nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Acte ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
• Hotărârea din 2 martie 2010 în Cauza Grosaru împotriva României

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close