Monitorul Oficial, Partea I – 15 Octombrie 2010

M.Of. nr. 692/15.10.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 997/201
0 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării postînchidere a stării de siguranţă a obiectivului şi a factorilor de mediu a unor mine şi cariere, etapa a Xl-a, şi modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine şi cariere
• H.G. nr. 1.001/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7+573-km 19+220”
• H.G. nr. 1.005/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, judeţul Brăila

Acte ale Băncii Naţionale a României și ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
• Ordinul nr. 2.414/2010
al ministrului finanţelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010
• Ordinul nr. 2.559/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
• Ordinul nr. 2.584/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Rectificări

M.Of. nr. 693/15.10.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 1.017/2010
privind aprobarea pentru anul 2010 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor naţionale directe complementare şi a plaţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

Acte ale Băncii Naţionale a României și ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
• Ordinul nr. 225/2010
al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
• Ordinul nr. 753/2010
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close