Conferinţa „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – istorie, politică, drept”

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române organizează la data de 19 octombrie 2010, ora 12.00, la sediul Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125, Sala de Consiliu, Conferinţa în seria „Cultura dreptului european”

«Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – istorie, politică, drept»

Dezbaterea va avea ca obiect recenta apariţie la Editura Oxford University Press a volumului „The European Court’s Political Power. Selected Essays”[1] semnat de către dna prof. Karen Alter

Lucrarea reuneşte 13 articole semnate de autoare (singură sau în colaborare) şi concretizează o cercetare asupra Curţii Europene de Justiţie întinsă pe parcursul a 17 ani, cercetare care urmăreşte rolul (particular al) Curţii în tipologia mai extinsă a instanţelor internaţionale; perspectiva urmărită este una de ordin preponderent istoric şi politic, fără însă a pierde din vedere principalele etape de ordin juridic ale construcţiei europene din perspectiva jurisprudenţei Curţii de Justiţie. Metodologia anunţată explicit în lucrare se delimitează de curentul neo-funcţionalist, iar cercetarea porneşte de la teoriile lui Eric Stein şi Joseph Weiler. Cartea poate servi ca punct de pornire pentru o dezbatere cu privire la valoarea explicativă a unui atare demers politologic.

Dezbaterea urmăreşte atingerea unor aspecte evidenţiate în lucrare, precum:
– etape ale construirii unui rol politic pentru Curtea Europeană de Justiţie;
– teorii politice şi teorii juridice privind Curtea Europeană de Justiţie; drept şi politică (?) la Curtea de Justiţie;
– agenţi şi actori în construirea de litigii pentru Curtea Europeană de Justiţie;
– constituţionalizarea ordinii juridice a Comunităţii Europene/Uniunii Europene;
– încadrarea Curţii Europene de Justiţie în tipologia instanţelor internaţionale.

În scopul unei participări active, celor interesaţi li se va pune la dispoziţie în avans o traducere a unui articol al autoarei menit a sintetiza ideile cărţii, alături de o recenzie a respectivei cărţi.

În cadrul conferinţei va fi lansată lucrarea Mircea Duţu, Andrei Duţu, Dreptul contenciosului european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

Contenciosul European (al Uniunii Europene) cuprinde, potrivit aurorilor, ansamblul litigiilor în cadrul cărora este invocat dreptul UE şi care presupun, astfel, fie participarea judecătorului de la Luxemburg la soluţionarea proceselor aflate pe rolul instanţelor naţionale (pe calea trimiterii prejudiciale), fie rezolvarea cauzelor de către jurisdcţiile Uniunii (prin acţiunile în constatare, în anulare ori judecate pe fond). Cunoaşterea procedurilor jurisdicţionale aferente acestuia reprezintă un interes maxim şi pentru justiţiabilul şi judecătorul români, reprezentând o dimensiune majoră a apartenenţei ţării la UE.

Elaborată pe baza ultimelor dezvoltări aduse dreptului UE prin Tratatul de la Lisabona, evoluţiilor jurisprudenţei relevante în materie şi valorificând concluziile doctrinei de specialitate, lucrarea „Dreptul contenciosului european” ne oferă o viziune panoramică asupra contenciosului Uniunii Europene, privit în dinamica şi diversitatea sa, dintr-o perspectivă românească, constituindu-se deopotrivă într-un valoros demers de cunoaştere şi instrument de acţiune practică.

Confirmarea participării se face prin e-mail (mihai.sandru@gmail.com) până la data de 18 octombrie 2010. Solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi prenumele, afilierea instituţională şi funcţia, precum şi domeniul de interes în materia dreptului european. Participantii vor fi anuntati asupra agendei finale a conferinţei/dezbaterii.

Informaţii suplimentare şi materiale referitoare la conferinţă vor fi disponibile la adresa www.csde.ro

Nu se percepte taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close