Monitorul Oficial, Partea I – 18 Octombrie 2010

M.Of. nr. 694/18.10.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 185/2010
pentru aprobarea O.U.G. nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 186/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din O.U.G. nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 191/2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, împreună cu decretul de promulgare

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 998/2010
privind donarea unor bunuri de uz didactic aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Ministerul Apărării al Republicii Moldova, pentru Institutul Militar al Forţelor Armate
• H.G. nr. 1.002/2010 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului
• H.G. nr. 1.004/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 – km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 6 – continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 5.239/2010
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior

M.Of. nr. 695/18.10.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 179/2010
privind respingerea O.G. nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 184/2010 pentru aprobarea O.U.G. nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 187/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 30/2010 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 189/2010 privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale României, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 190/2010 pentru aprobarea O.G. nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, împreună cu decretul de promulgare
• Decretul nr. 958/2010 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial în grad de Cavaler
• Decretul nr. 959/2010 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 230/2010
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii de lucru privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul european de garantare agricolă
• Ordinul nr. 2.413/2010 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Precizările referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale de către Trezoreria Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 888/2005
• Ordinul nr. 5.218/2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close