Monitorul Oficial, Partea I – 20 Octombrie 2010

M.Of. nr. 699/20.10.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 188/2010
privind aprobarea O.U.G. nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, împreună cu decretul de promulgare

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.176 din 30 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 991/2010
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două părţi de teren dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestora foştilor proprietari
• H.G. nr. 1.003/2010 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor persoanelor fizice şi juridice propuse pentru expropriere în vederea realizării lucrării de interes naţional „Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronson Drumul Taberei-Universitate”

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 755/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea măsurilor de securitate alternative pentru operaţiunile de aviaţie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviaţiei civile şi să adopte măsuri de securitate alternative

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Decizia nr. 829/2010
privind aprobarea cererii Societăţii Comerciale „Algoritm Broker de Asigurare” SRL de încetare a activităţii

M.Of. nr. 700/20.10.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 999/2010
pentru modificarea şi completarea unor anexe la H.G. nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

M.Of. nr. 701/20.10.2010

Decizii
• Decizia nr. 17/2010
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-24 octombrie 2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.117 din 23 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (2) şi art. 114 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Ordonanţe și Hotărâri ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 91/2010
privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
• H.G. nr. 926/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes judeţean, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Judeţean Cluj, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 233/2010
al ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 283/2009
• Ordinul nr. 314/2010 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă
• Ordinul nr. 5.219/2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Acte ale Comisiei de Supravegherea Asigurărilor
• Decizia nr. 799/2010
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale Oxygen Express Broker de asigurare-reasigurare SRL
• Decizia nr. 800/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale Sab Broker de asigurare SRL

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close