Guvernul a stabilit măsuri pentru combaterea pensionărilor frauduloase de invaliditate

Guvernul a luat măsuri pentru a combate pensionările frauduloase de invaliditate, în condiţiile în care din cele 142.240 de dosare verificate până în prezent, s-a constatat că 1.711 de persoane nu obţinuseră acest drept în mod legal şi, prin urmare, şi-au pierdut pensia, iar medicilor vinovaţi li se va retrage sau suspenda atestatul pentru exercitarea funcţiei de medic expert.

În şedinţa din 20.10.2010, Guvernul a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (INEMRCM) şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă pentru a combate pensionările frauduloase de invaliditate.
Prin noile modificări, Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă va avea inclusiv competenţa de a propune directorului general al INEMRCM şi, după caz, directorului executiv al Casei teritoriale de pensii sancţionarea medicilor experţi ai asigurărilor sociale pentru abateri privind nerespectarea criteriilor medicale şi a normelor metodologice referitoare la încadrarea în grade de invaliditate. Consiliul Superior poate sesiza Colegiul Medicilor în situaţiile de încălcare gravă a normelor legale în vigoare privind exercitarea profesiei de medic. Pentru a putea realiza cu mai mare acurateţe şi în mod unitar controlul încadrării în grade de invaliditate precum şi pentru a diminua situaţiile în care deciziile de încadrare sunt emise fără a ţine seama de domiciliu, prin apelarea subiectivă la anumiţi medici experţi ai asigurărilor sociale, se reglementează stabilirea obligatorie a arondării teritoriale a serviciilor şi a cabinetelor de expertiză medicală din fiecare judeţ, respectiv din municipiului Bucureşti.
În cadrul caselor teritoriale de pensii se pot înfiinţa comisii de avizare şi verificare constituite din medici experţi ai asigurărilor sociale în vederea derulării unor acţiuni de control având ca obiect corectitudinea încadrării în grade de invaliditate.
De asemenea, s-au stabilit atribuţiile comisiilor de avizare şi control din cadrul INEMRCM în vederea eliminării posibilităţilor facile de pensionare pe motiv de invaliditate. Comisiei Superioare de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă din cadrul INEMRCM i-au fost atribuite competenţe sporite şi va putea analiza şi aviza din punct de vedere medical şi metodologic cazurile propuse spre soluţionare, va putea reexpertiza cazurile înaintate spre soluţionare de către comisiile de avizare şi control. Comisia va putea soluţiona contestaţiile depuse împotriva deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă emise de comisiile de avizare şi control.

Sursa: Guvernul României

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close