Monitorul Oficial, Partea I – 21 Octombrie 2010

M.Of. nr. 702/21.10.2010

Hotărâri ale birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
• Hotărârea nr. 2/2010
privind numirea în funcţia de adjunct al Avocatului Poporului

Hotărâri ale Camerei Deputaţilor
• Hotărârea nr. 28/201
0 privind organizarea şedinţei solemne a Camerei Deputaţilor consacrate celebrării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Hotărâri ale Senatului
• Hotărârea nr. 23/2010
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 990/2010
privind transmiterea unei părţi a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
• H.G. nr. 1.35/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3
• H.G. nr. 1.36/2010 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care se vor desfăşura în Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, în data de 5 decembrie 2010

Acte ale Camerei Auditorilor Financiari din România
• Hotărârea nr. 183/2010
privind modificarea şi completarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 169/2010

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Circulara nr. 34/2010
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie – 23 octombrie 2010

M.Of. nr. 703/21.10.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.116 din 23 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 326 alin. (3) C.proc.civ.
• Decizia nr. 1.125 din 23 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 969 și art. 1073 C.civ.
• Decizia nr. 1.130 din 23 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (2) C.proc.civ.
• Decizia nr. 1.131 din 23 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. (3) și (4) C.proc.civ.
• Decizia nr. 1.192 din 30 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 31 C.proc.civ.

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.679/2010
al ministrului mediului şi pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare
• Ordinul nr. 1.688/2010 al ministrului mediului şi pădurilor pentru modificarea poziţiilor nr. 118, 192 şi „Total ţară” din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010 – 14 mai 2011
• Ordinul nr. 2.520/2010 al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Maica Precista de la Dud (Madona Dudu) din str. Madona Dudu nr. 3, Craiova, judeţul Dolj
• Ordinul nr. 2.524/2010 al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” din satul Gherdeal, comuna Bruiu, judeţul Sibiu

Acte ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie
• Ordinul nr. 230/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic şi a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Ministerului Public

M.Of. nr. 704/21.10.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.080 din 16 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97 şi art. 101 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 privind  circulaţia pe drumurile publice
• Decizia nr. 1.082 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
• Decizia nr. 1.090 din 21 septembrie 2010 referitoare ia excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 1.031/2010
pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii
• H.G. nr. 1.032/2010 privind rechemarea şi numirea unui consul general
• H.G. nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 288/2010
pentru eliberarea domnului Constantin Dascălu. la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
• Decizia nr. 239/2010 privind numirea domnului Costin George în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 2.568/2010
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă de către contribuabili mari și mijlocii
• Ordinul nr. 2.600/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 225 „Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”

Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close