Monitorul Oficial, Partea I – 22 Octombrie 2010

M.Of. nr. 705/22.10.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.081 din 16 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 180 alin. (1) şi ale art. 183 C.proc.civ.
• Decizia nr. 1.084 din 16 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
• Decizia nr. 1.154 din 28 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) raportate la cele ale art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
• Decizia nr. 1.187 din 30 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 232/2010
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 631/2006 privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic

Acte ale Consiliului Concurenţei
• Ordinul nr. 519/2010
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

M.Of. nr. 706/22.10.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1.071 din 16 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi (2), art. 61 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2), precum şi ale art. 611 alin. (1) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
• Decizia nr. 1.087 din 21 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) şi art. 111 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 1.049/2010
privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar
• H.G. nr. 1.051/2010 privind prelungirea termenului de transmitere a unui imobil

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 125/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea şi completarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export, tranzit şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 145/2007
• Ordinul nr. 1.475/2.466/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea unor instrucţiuni privind declararea şi plata contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj prevăzute la art. III din O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
• Ordinul nr. 2.606/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii
• Hotărârea nr. 837/2010
pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Regulamentul nr. 24/2010
privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României

M.Of. nr. 707/22.10.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 1.050/2010
pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un primar şi un consiliu local din data de 28 noiembrie 2010

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close