Declaraţia Parlamentului României cu privire la situaţia cetăţenilor români de etnie romă

În Monitorul Oficial nr. 660 din 24 septembrie 2010 a fost publicată Declaraţia privind situaţia cetăţenilor români de etnie romă, care sunt în proces de expulzare sau repatriere din Republica Franceză şi din alte state europene.

Această declaraţie a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din data de 21 septembrie 2010.

a) Luând act cu îngrijorare de acţiunile recente ale autorităţilor din Franţa şi din alte state europene, îndreptate împotriva unor grupuri de cetăţeni de etnie romă din România, concretizate în expulzarea sau repatrierea şi colectarea de date biometrice ale acestora, în cadrul unor acţiuni discriminatorii, susţinute prin discurs instituţional,
b) calificând aceste acţiuni drept o încălcare gravă a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, printre care dreptul la liberă circulaţie pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi egalitatea de tratament a cetăţenilor comunitari, fără deosebire de rasă sau origine etnică,
c) subliniind că acţiunile de expulzare sau repatriere îndreptate împotriva etnicilor romi contravin flagrant prevederilor tratatelor şi directivelor Uniunii Europene, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenţiei europene a drepturilor omului,
d) evidenţiind obligativitatea respectării, de către toate statele membre ale Uniunii Europene, a prevederilor Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European şi Consiliului, din data de 29 aprilie 2004, privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora şi Directivei Consiliului 2000/43 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, din 29 iunie 2000,
e) considerând că apariţia unei situaţii de criză de genul celei actuale impune o reacţie politică imediată la nivel înalt din partea autorităţilor române, pentru identificarea de soluţii rapide şi eficiente, care să împiedice agravarea situaţiei cetăţenilor români aflaţi în străinătate, precum şi un impact negativ pe relaţia bilaterală a României cu alte state ale Uniunii Europene,

1. reaminteşte că Uniunea Europeană reprezintă o comunitate de state şi cetăţeni bazată pe înalte valori democratice, precum: toleranţa şi dreptul la diferenţă (respectarea spiritului multiculturalităţii, plurietniei şi libertăţii religioase), libertatea de alegere a locului de reşedinţă, nediscriminarea, inclusiv pe criteriile de ordin etnic;

2. salută poziţia principială, de condamnare fermă a campaniilor de expulzare sau repatriere a unor grupuri de etnici romi, adoptată de Parlamentul European, prin votarea Rezoluţiei din data de 9 septembrie 2010, precum şi poziţia şi recomandările Comisiei Europene, exprimate la Bruxelles, în data de 14 septembrie 2010, prin comisarul european pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie, respectiv ale preşedintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei şi Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale;

3. reaminteşte că, în conformitate cu reglementările comunitare, orice măsură de natură administrativă sau judiciară luată împotriva unui cetăţean al Uniunii Europene trebuie să reprezinte rezultatul unei evaluări individuale şi să fie proporţională cu gravitatea faptelor şi gradul în care acestea reprezintă o ameninţare reală, prezentă şi suficient de serioasă la adresa societăţii;

4. ia notă cu satisfacţie de hotărârile unor instanţe civile franceze, care au dispus anularea măsurilor administrative luate cu nerespectarea prevederilor legilor comunitare şi franceze;

5. consideră că problematica etniei rome, pe lângă caracterul ei naţional, trebuie să facă obiectul unei strategii la nivel european, reiterând întreaga disponibilitate de a participa activ, în cooperare cu alte instituţii ale statului român, cu actori ai societăţii civile şi cu partenerii europeni, la promovarea unor soluţii viabile şi durabile de integrare socială a etniei rome, în deplin respect al legislaţiei europene şi normelor de drept internaţional;

6. respinge categoric orice încercare politică de conectare artificială a problematicii etniei rome sau a celei privind funcţionarea sistemului judiciar din România la perspectivele de aderare a ţării noastre, în martie 2011, la spaţiul Schengen;

7. reafirmă angajamentul Parlamentului României pentru consolidarea parteneriatului strategic cu Republica Franceză, pe baza respectului reciproc şi în interesul comun al celor două ţări şi naţiuni;

8. cere Preşedinţiei şi Guvernului României să întreprindă toate măsurile de ordin politic, diplomatic şi administrativ, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor români în calitatea lor de cetăţeni europeni, precum şi pentru promovarea şi implementarea unor strategii la nivel european şi naţional, pentru integrarea socială a cetăţenilor de etnie romă, în statele în care trăiesc sau se deplasează liber.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close